เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีในการรื้อถอนโครงสร้างอาคาร และทุบทำลายคอนกรีต ทั้งภายในและนอกอาคาร ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า สะพาน อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ในการควบคุมงานมาตราฐานสากล ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรื้อถอน ใส่ใจในด้านมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด และปฏิบัติตามข้อกฏหมายการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด

นโยบาย

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านธุรกิจการรื้อถอน และรีไซเคิลที่มีความสามารถในการพัฒนาการลงทุนและดำเนินการ อย่างมีคุณภาพและครบวงจร.

ด้านกฏหมาย

ทางเราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและที่เกี่ยว ข้องกับระบบงาน รื้อถอนทุกฉบับ อย่าเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาจากข้อโต้แย้งทางด้านข้อกฏหมาย ต่างๆ ตามมาภายหลัง

ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางเราใส่ใจในสภาพแวดล้อมในขณะทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่น ปัญหาเรื่องเสียงดัง และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเรา

ด้านราคา

ทางเราทำงานในราคาที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล และจะไม่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงลูกค้า ตลอดจนรวมไปถึงคู่ค้าต่างๆ ของเรา

ด้านคุณภาพ

ทางเรารักษาคุณภาพในการทำงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงสาธารณะชนและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

ด้านเวลา

ทางเราจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ ทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึงงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการต่อจากงานของเรา

ด้านความปลอดภัย

ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา รวมไปถึง ความปลอดภัยของสาธารณะชน ในบริเวณข้างเคียงที่ทางเราเข้าไปดำเนินการรื้อถอน ใส่ใจในสภาพแวดล้อม ในขณะทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ฝุ่น ปัญหาเรื่องเสียงดัง และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเรา

บริการให้คำปรึกษาฟรี

บริการให้คำปรึกษาฟรี เรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อย่างครบวงจรตั้งแต่ขออนุญาติ จนถึงปรับสภาพพื้นที่ พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่

ประเมินราคาให้ถึงที่ฟรี

บริการสำรวจ และประเมินราคา ถึงที่ฟรีไม่มีข้อผูกมัด ให้ราคาสูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้เก่า โครงสร้างเหล็ก เศษโลหะ

บริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างฟรี

บริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทั้งภายในและนอกอาคารฟรี ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนตามมูลค่าของเศษวัสถุ เป็นของผู้รื้อถอน

ปรับสภาพพื้นที่-ภูมิทัศน์ให้ฟรี

บริการปรับสภาพพื้นที่-ภูมิทัศน์ ตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้มาตรฐาน หลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่