ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป
รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท) หมายเหตุ
มวลรวม(บาท) ไม่เกิน 5 ชั้น 6 ชั้นขึ้นไป
รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่
– คิดเป็นแผ่น แผ่น 2 ถ้าน้อยกว่า 30 แผ่น
– คิดเป็นพื้นที่ ตร.ม. 5 แผ่นละ 5 บาท
รื้อกระเบื้องหลังคา + โครงหลังคาไม้
– หลังคาเพิง ตร.ม. 30 .
– หลังคาจั่ว,ปั้นหยา ตร.ม. 35 .
– รื้อฝ้าเพดาน (เฉพาะฝ้า) ตร.ม. 10 .
– รื้อฝ้าเพดาน + คร่าวไม้ ตร.ม. 20 .
– รื้อผนัง + คร่าวไม้ ตร.ม. 20 .
– รื้อวงกบประตู + หน้าต่าง รวมเหล็กดัด ตร.ม. 25 .
– รื้อผนังก่ออิฐ ตร.ม. 25 .
– รื้อผนัง ค.ส.ล. หนา 0.08 – 0.10 ม. ตร.ม. 45 .
– รื้อเสา + คาน ค.ส.ล.(โครงสร้าง ค.ส.ล.) ลบ.ม. 240 .
รื้อพื้น ค.ส.ล.หนา 0.08 – 0.10 ม.
– พื้นลอย ตร.ม. 40 .
– พื้นบนดิน ตร.ม. 30 .
– รื้อถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 – 0.20 ม. ตร.ม. 50 .
– สกัดผิวผนังปูนฉาบ ตร.ม. 30 .
– สกัดผิวกระเบื้องเคลือบ, โมเสคบุผนัง ตร.ม. 30 .
– รื้อผิวพื้นกระเบื้องยาง ตร.ม. 15 .
– สกัดผิวพื้นหินขัด และ กระเบื้องเคลือบ ตร.ม. 45 .
– รื้อพื้น + คาน + ตงไม้ ตร.ม. 50 .
ตัดต้นไม้
– ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ต้น 300 .
– ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 – 0.50 ม. ต้น 650 .
– รื้อดวงโคม + สวิทซ์ + ปลั๊ก จุด 10 .
รื้อสุขภัณฑ์
– โถส้วม จุด 80 .
– อ่างล้างหน้า, sink จุด 80 .
– ที่ปัสสาวะ จุด 80 .
– รื้อเครื่องปรับอากาศ window type ชุด 100 .
– ทำความสะอาดผนัง ตร.ม. 7 .
– ขูดลอกสี ตร.ม. 8 .
– ขูดลอกสี + ทำความสะอาด ตร.ม. 12 .
– ขัดพื้นกระเบื้องยาง + ลง wax ตร.ม. 20 .
– ขัดพื้นไม้ + ทำความสะอาด ตร.ม. 30 ไม่รวมเคลือบผิว
รื้ออาคารชั้นเดียว
– อาคารไม้ ตร.ม. 50 .
– อาคารไม้ ค.ส.ล. ตร.ม. 100 .
รื้ออาคารไม่เกิน 3 ชั้น
– อาคารไม้ ตร.ม. 120 .
– อาคารไม้ ค.ส.ล. ตร.ม. 200 .
– รื้ออาคารตั้งแต่ 4 – 5 ชั้น – อาคาร ค.ส.ล. ตร.ม. 300 .
. . . . . .

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง