ประมาณราคางานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ลำดับ รายการ หน่วย ค่าแรง
(บาท)
ค่าวัสดุ
(บาท)
วัสดุ+ค่าแรง
(บาท)
หมายเหตุ
1 งานทรายล้าง หินขัด หินอ่อน
• ล้างกรดเกลือ ทรายล้าง  กรวดขาว ตรม. 50
• วัสดุเคลือบผิว ทรายล้าง, หินจิ๊กซอว์ ตรม. 80-100
• ขัดลอกหน้า + เคลือบผิว หินขัด, หินอ่อน ตรม. 300-400
2 งานกระเบื้องพื้น -ผนัง
• รื้อถอน, สกัดพื้น-ผนัง ตรม. 30-50
• ปูกระเบื้อง + ยาแนว พื้น-ผนัง ตรม. 150-250 150-500 ค่าแรงรวมค่าปูนทราย
และค่าปูกระเบื้องแล้ว
• บัวเชิงผนัง ตรม. 30-40 25-50 65-90
3 งานประปา และสุขภัณฑ์
• ติดตั้งปั้มน้ำ 1 ชุด 1,500-3,000 4,000-15,000 ค่าแรงรวมรื้อถอน
ของเดิมแล้ว
• รื้อชักโครก, ติดตั้งชักโครก 1 ตัว 400-600 1,500-18,000
• รื้อ, ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 300-500 500-4,500
• เปลี่ยนสายชำระ 1 ชุด 50 120-500
• เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว ,ชักโครก, สายชำระ 1 จุด 50 120-250
4 เคาน์เตอร์ครัว
• เปลี่ยนบานซิงค์ PVC (ชุดละ 2 บาน) 1 ชุด 400-1,000 1,800-6,000 รวมวงกบ
• เปลี่ยนบานซิงค์ไม้ (ชุดละ 2 บาน) 1 ชุด 400-1,500 2,000-7,000 รวมวงกบ
• เปลี่ยนก๊อกซิงค์ครัว+อุปกรณ์ 1 ชุด 200-600 800-3,000 ค่าแรงรวมค่ารื้อถอน
ของเดิมแล้ว
5 งานไฟฟ้า
• ปลั๊กไฟ 1 จุด 550 วัสดุคุณภาพปานกลาง
รวมค่าสายไฟ
และอุปกรณ์
และรวมค่ารื้อถอน
ของเดิมแล้ว
• สวิตซ์ไฟ 1 จุด 550
• จุดเชื่อมต่อโทรทัศน์ 1 จุด 700
• จุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ 1 จุด 650
• เบรกเกอร์แอร์ 1 จุด 1,200
• เบรกเกอร์ปั๊มน้ำ (แบบกันน้ำ) 1 จุด 1,200
• ออด + สวิตซ์ออด 1 จุด 1,500-2,500 ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
จากตัวบ้านถึงหน้าบ้าน
• ไฟหัวเสา 1 จุด 1,500-2,500
6 งานประตู
• เปลี่ยนบานประตูติดบานพับ+ใส่ลูกบิด
(บาน 70-90 cm)
บาน 150-250 550-5,000 700-5,200 วัสดุมีหลากหลาย
PVC,UPVC,MPF,HPF,
ไม้เต็ง,ไม้แดง,ไม้สัก
• บานพับแสตนเลส 1 ตัว 50-150 รวมค่ารื้อถอน
ของเดิมแล้ว
• ลูกบิด 1 ชุด 150-2,000
• ติดบานหน้าต่างไม้ 1 บาน 120-200 450-3,000 วัสดุที่เป็นไม้
มีหลายคุณภาพ
7 งานบันได
• เปลี่ยนลูกนอนบันได 1 ขั้น 150-300 280-1,200 วัสดุที่เป็นไม้
มีหลายคุณภาพ
• เปลี่ยนลูกตั้งบันได 1 ขั้น 100-200 80 -600
• เปลี่ยนราว + ลูกกรงบันได 1 เมตร 200-400 700-3,000
• เปลี่ยนเสาบันไดขนาด 4″ *4″ 1 ต้น 150-300 600-2,000
8 งานสี
• สีรองพื้นปูนเก่า (ขัดล้าง) ตรม. 30 30-50 60-80 วัสดุราคาปานกลาง
• สีภายใน ตรม. 40-55 35-50 75-105
• สีภายนอก ตรม. 50-65 55-70 105-135
• เหล็กดัด เหล็กรั้ว รวมสีกันสนิม ตรม. 50-65 35-50 85-115
9 งานฝ้าเพดาน
•  วัสดุ + ค่าแรง + รื้อโครง ตรม. 300 รวมค่ารื้อถอน
ของเดิมแล้ว

สมมุติฐาน เป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำท่วมถึงเฉพาะชั้นล่างเท่านั้น

ข้อแนะนำ

  1. ควรรวมกันหลายหลังในการจ้างเหมาซ่อมแซม เพื่อให้ได้ต้นทุนค่าซ่อมแซมที่ถูกลง และผู้รับเหมาก็จะมีปริมาณงานเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดหาที่พักบริเวณใกล้เคียง
  2. วัสดุซึ่งซื้อได้ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป และมีความแตกต่างกันหลายคุณภาพ หรือหลายราคา ก็ควรจัดซื้อวัสดุเอง เช่น กระเบื้อง บานประตู ลูกบิดและอุปกรณ์ สีภายใน สีภายนอก
  3. วัสดุซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิด หรือยุ่งยากในการจัดซื้อเอง เช่น อุปกรณ์ไฟ ซึ่งประกอบด้วยสายไฟหลายขนาด ฝ้าเพดานซึ่งขนย้ายยาก และมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ หลายชนิด ซึ่งอาจไม่สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไป (ควรจ้างเหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน)
  4. งานซ่อมสีควรให้ความชื้นหมดไปก่อน ทดสอบได้โดยใช้แผ่นพลาสติกใสปิด แล้วใช้เทปกาวปิดโดยรอบ หากมีละอองน้ำเกิดขึ้นแสดงว่ายังมีความชื้นอยู่
  5. กรณีมี Wall Paper ควรลอกทั้งหมด มิฉะนั้นในส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วมถึง ก็จะเกิดเชื้อราในอนาคตได้
  6. บัวเชิงผนังแม้จะดูว่าไม่มีเสียหาย แต่ควรรื้อออกก่อนเพื่อให้ความชื้นหมดไป แล้วจึงติดกลับเข้าไปใหม่

ที่มา: ประมาณการโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร